Tvedestrand kommune

Byggherre:Tvedestrand kommune
Oppdragsgiver:


Rammeavtale

Div. rehabiliteringsjobber og andre mindre jobber


2014

 
   
 
   
Kragerø Kommune Rammeavtale 2014

Byggherre: Kragerø Kommune
Oppdragsgiver:


Rammeavtale


2014

 
   
 
   
Bamble Kommune

Byggherre:Bamble Kommune
Oppdragsgiver:


Kjønnøya VA


2014

 
   
 
   
Nissedal Kommune

Byggherre: Nissedal Kommune
Oppdragsgiver:


Sluttføring av vann og avløp til Gautefallheia hytteområde


2014

 
   
 
   
Skanska, NSO Rafnes


Byggherre:
Oppdragsgiver:


Grunnarbeid for industribygg og tankanlegg. Oppstart mai.


2013

 
   
 
   
Trafo Bamble

Byggherre: Statnett
Oppdragsgiver: Kruse Smith


Grunnarbeider


2013

   
 
   
 
   
Trafo Grenland

Byggherre:
Oppdragsgiver:


Grunnarbeider


2013

   
 
   
 
   Hyttefelt Bjørkøya.


Byggherre: Bjørkøya utvikling AS
Oppdragsgiver:


Arbeidet består i opparbeidelse av et stort antall hyttetomter, vei og VA anlegg.


2013

   
   
   
   
   
   Herøya arbeiderforening


Byggherre: Herøya arbeiderforening
Oppdragsgiver:


Opparbeidelse av 5 hyttetomter på Bjørkøya.


2013