NEDE I BRUDDET: Ulf Steinar Farsjø med mobilt knuseverk nede i bruddet på Valberg.

Spesialbygget for Valberg-bruddet


Publisert i KV lørdag 27. oktober 2007: I steinbruddet på Valberg er Europas største mobile steinknuseverk nylig satt i drift, etter mange viderverdigheter.
Maskinen er spesialbygget for Farsjø Steintransport AS, som er engasjert av NCC Råvarer til å stå for alt steinuttaket, grovknusingen og steintransporten på Valberg.

Knuseverket er det første i sitt slag og størrelse, det største mobile i Europa, og nesten det største i verden i sitt slag. Det er veldig spesielt, og kan produsere fire forskjellige steinstørrelser, opp til 450 millimeter, opplyser daglig leder Ulf Steinar Farsjø i Farsjø Steintransport.

Mindre støy

Han poengterer at det fine ved knuseverket nettopp er at det kan flyttes for egen maskin. Dermed blir det lettere å dempe støyen fra driften, ved å plassere knuseverket dypt nede i bruddet der steinen tas ut. Det gamle grovknuseverket i den eldste delen av bruddet, med åpningen som vender mot Kalstadkilen, er tatt ut av drift. Men det gamle finknuseverket samme sted vil bli stående i mange år.

X-files

Knuseverket er utviklet og bygget av et norsk firma. Det var så mye problemer med leveransen at den ble ett år forsinket. Farsjø kalte den siden av saken “rene X-Files” idet KV kom på reportasjebesøk kort etter at maskinen var tatt i bruk i våres. Og akkurat da begynte nye mysterier. Idet maskinen skulle startes for dagen og KV skulle fotografere den i aksjon, gikk noe galt med elektronikken, og KV måtte forlate Valberg uten alle ønskede foto. Det viste seg etterpå at hele det elektriske anlegget måtte skiftes ut, en langdryg affære. Deretter gikk leverandøren konkurs. Nå er knuseverket noenlunde i orden, men mer ombygging venter, forteller Farsjø.

– Skriker etter stein

Knuseverket har dermed kostet noen millioner mer enn de opprinnelige ni. Med knuseverket, hjullastere og gravemaskiner har Farsjø Steintransport investert iallfall 25 millioner kroner i utstyr i Valberg-bruddet. Det er trolig vel anvendte penger.

– Hele Europa skriker etter stein. Nå tas det ut ca. 800.000 tonn her i året. 700.000 tonn eksporteres, først og fremst til bruk i asfalt i Danmark, forteller Farsjø.

Han slutter seg til NCCs kritikk av planene om boligbygging på Valberg. Det vil komme i sterk konflikt med steinbruddet, som har driftsgodkjennelse for mange år framover.

– Vi må tenke på framtiden. Når vi er ferdige om 50 år blir det et fantastisk flott område her, med ferdig opparbeidete arealer med enorme muligheter, framholder Ulf Steinar Farsjø.

.

STOR LEVERING: Firmaet Oddmund Farsjø & Sønn AS fikk torsdag levert ni Berlingoer av Lindkjendal Bilforretning i Sannidal. Her ansatte fra Farsjø og representanter fra Lindkjendal Bilforretning
samlet med den nye bilparken.

Handlet ni biler i en smell


Publisert i KV lørdag 28. april 2007: Det er ikke dagligdags at det leveres ni biler til en og samme kunde fra en lokal forhandler. Men det var tilfelle da firmaet Oddmund Farsjø & Sønn AS fikk overlevert ni Citron Berlingoer fra Lindkjendal Bilforretning i Sannidal torsdag ettermiddag. Avtalen som er verd over halvannen million kroner for bilforretningen, er den største enkeltkontrakten selskapet har hatt.

- Ansatte hos oss har ofte brukt egne biler, men den tida er det slutt på nå. Nå går vi til i innkjøp av egnete biler som har plass til både større verktøy og rørdeler, forteller Anette Farsjø til KV. Dessuten har vi fått et såpass stort nedslagsfelt for virksomheten at vi ikke kan kreve at de ansatte bruker egne kjøretøy. Nedslagsfeltet er først og fremst Telemark, men også Aust-Agder, Vestfold og Oslo. Bilene vi nå får er veldig praktiske til vår type virksomhet.

Handelen ble gjennomført torsdag og ble "signert" med bløtkake og kaffe.

NY BASE: Virksomheten får nå ny base på Gjerdemyra for de 28 ansatte. Her leder Ulf Steinar Farsjø (t. v.) sammen med fire av de dem, Richard Johansen (i gravemaskinen), Ole Agnar Lunden, Kjell Mostad og Edvin Svendsen.

Entreprenørfirma i kraftig vekst


Publisert i KV torsdag 7. april 2005: Publisert torsdag 07. april 2005: Det er mer enn 50 år siden Oddmund Farsjø startet opp med maskiner og entreprenørvirksomhet. De siste fire-fem årene har de tre sønnene hans lagt opp til en virkelig storsatsing rundt virksomheten.
Det var utbygging av Bekkedalen boligområde i 1953 som ble Oddmund Farsjøs første oppdrag som maskinentreprenør. Etter det har det gått slag i slag med små og store oppdrag rundt i distriktet, etter hvert med to-tre ansatte. Da han pensjonerte seg i 2000, omfattet virksomheten fremdeles tre ansatte.

To firmaer

Men så skjedde det en rivende utvikling. Sønnene Ulf Steinar, Per og Hans tok firmaets tradisjoner videre, og i dag har virksomheten økt til å omfatte to firmaer med til sammen 28 ansatte.
- Vi bestemte oss den gangen for at vi ville forsøke å satse skikkelig, sier Ulf Steinar, som er blitt daglig leder for både Oddmund Farsjø & Sønner, og Farsjø Steintransport, som stort sett har sin virksomhet i bruddet på Valberg.

Ti års avtale

Det er investert millioner av kroner på maskiner og utstyr, og så langt har storsatsingen vært vellykket. Blant annet kan Ulf Steinar akkurat nå vise til en rykende fersk avtale med NCC på Valberg for hele ti år fram i tid.
- Det er vi veldig godt fornøyd med, sier han, og legger til at de to firmaene er knyttet tett sammen, blant annet slik at man til enhver tid utnytter de ressursene man har til rådighet på beste måte.

Gjerdemyra

Svært tilfreds er han også med at man i disse dager er i ferd med å etablere en helt ny base for virksomheten ved Gjerdemyra, tett ved E-18.
- En perfekt plassering for oss, ettersom vi stadig har oppdrag både bortover i Bamble og nedover mot Risør og Arendalsområdet, sier Ulf Steinar.
For tiden har han folk på oppdrag både på Rafnes og på et hytteprosjekt ved Lyngør.
- Hvordan ser fremtidsutsiktene ut?
- Akkurat nå ser det veldig bra ut. Vi har lav rente, og da blir det oppdrag i markedet.

Nyetableringer

Plasseringen ved Gjerdemyra er også strategisk på flere måter. Ulf Steinar tror nemlig at det vil komme etableringer i dette området, og dermed mer jobb.
- Vi ser jo andre steder at det gror opp sentra ved innkjøringene til byene, så hvorfor skulle det ikke bli noe her også, mener han. Noe tomtearbeid er allerede gjort, men ennå mangler det vann og avløp.
Men vann og avløp er det i det gamle huset som de driftige Farsjø-brødrene nå har kjøpt, og som nå blir innredet som et kontorbygg, med stor oppstillingsplass for maskiner på utsiden. Et perfekt utgangspunkt for videre satsing.