Melkedammen VA

Byggherre: Arendal kommune.
Rehab 1000 m vann og avløp overvann

2014

   
 
   
 
   
Leilighetsbygg i Langesund

Byggherre: Mustad bygg.
Riving av hus og grunnarbeid for nytt leilighetsbygg Langesund.

2014

   
 
   
 
   
Tomtefelt Falkum Skien

Byggherre: BB Bygg.
Grunnarbeider.

2014