Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerLandmåling


Vi utfører stikningsoppdrag og mindre typer prosjekteringer internt og eksternt ut mot kunder. Med vårt moderne stikkningsutstyr, kan vi dokumentere både før og etter terrenginngrep. I forhold til Forvaltning, Drift og Kontroll (FDV) av prosjekter, er dette en suveren metode å bruke. Vi kan både internt og eksternt kartlegge det som skal utføres og måle dette opp mot det planlagte som skal gjennomføres (As Built). Dette gir oss ett enormt fortrinn, da vi kan dokumentere alt som blir gjort, og visualisere dette i teninger og beregninger. Instrumentene vi bruker er Trimble S6 totalstasjon og Trimble GNSS CPOS R6 satelittbasert system for mottak av signaler fra GPS- og Glonass satelitter.
For behandling av data benytter vi Gemini Entreprenør. Vi kan med disse systemer da:

utsetting av punkter mm
innmåling av punkter mm
kartlegging av terreng/ profilering
masseberegne
prifilering
dokumentere og kvalitetsikre