Portørenga VA gamle Portør

Byggherre: Kragerø kommune
Oppdragsgiver:

Nytt vannbasseng, ny pumpestasjon og ny trykkøkningstasjon

VA grøfter, gjennomboring i vei for sjøledningen


2014

   
   
   
ØPD Rognstranda og Ormevik VA Anlegg

Byggherre:
Oppdragsgiver:

På dette prosjektet er vi leid inn for ØPD som er Hoved entreprenør. Prosjektet omhandler nytt VA anlegg for hytter mellom Rognstranda og Ormevika. Det er ca 200 hytter som skal ha vann og kloakk til hyttene sine samt. pumpestasjoner. Vi skal i hovedsak stå for graving, boring og sprenging av hovedgrøfter. Hele prosjektet har en kostnadsramme på over 20 millioner.


2014

   
   
   
Boligfelt, Portør

Byggherre:Olav Tveitereid
Oppdragsgiver:

Opparbeidelse av 4 stk hyttetomter på Portør. Påbegynnelse i 2012.


2014

  
   
   
   
Dam Dalsfoss i Kragerø

Byggherre: Scan kraft
Oppdragsgiver: AF gruppen

Boring, sprengning og massetransport av 40.000 m3 for ny damluke og forskjæring for ny krafttunnell. Avventer igangsettelse. Byggherre: Skagerak Kraft


2012

   
   
   
Fjernvarmegrøft

Byggherre:
Oppdragsgiver:


Ineos


2013

   
 
   
 
   
Boligfelt Heistad

Byggherre: Skagerak Eiendom
Oppdragsgiver:


Vei, vann og kloakk


2013

   
 
   
 
   Bamble kommune Vallesvingen


Byggherre:
Oppdragsgiver:


Dette prosjektet omhandler ny trase for Vann og Spillvann for Bamble kommune nær Walle sentrum. Det skal bla. Bores ca 150 meter igjennom en fjellskjæring og bore under hovedveien på 2 steder, Jobben har en kostnadsramme på 2,6 milioner.


2013

 
   
   
   
Finsveen Maskin Tvedalen

Byggherre:
Oppdragsgiver:

Her går alt sin vante gang foreløpig. Vi leier ut Hitachi 520 m/mann
i bruddet i Tvedalen


2011-2012

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Altiba
Meistadtangen renseanlegg. Boring og skyting, over og under vann

2014
   
   
   
   
   
   
   
   
Finsveen Maskin Tvedalen


2011-2012
   
   
   
   
   
   
   
   
Sannidal utleiebygg

Opparbeidelse av parkeringsplass

2013

   
   
   
   
   
   
   
   
Boligfeltet i Kil

Første leilighetsbygg med 4 leiligheter er nå ferdig, og ligger ute for salg. OFS har fått oppdraget med å opparbeide vann, vei og avløp for Kil eiendom. Prosjektet er omfattende med flere boligtomter som skal stå byggeklare i løpet av høsten. Byggingen av nye leiligheter er utsatt i påvente av mer salg.

2013

   
   
   
   
   
   
   
KVOA, Kragerø

Grunnarbeider for nye Kvoa
Oppdragsgiver er Kruse Smith AS

2013

   
   
   
   
   
   
   
Siritun Barnehage, Kragerø

Grunnarbeider for ny barnehage.
Oppdragsgiver ATE

2013

   
   
   
   
   
   
   
Langesund IF

To tennisbaner.

2013

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Statens vegvesen, Merkebekk


2013

   
   
   
   
   
   
   
   
TT anlegg

Herum og Vold, trafostasjon.

2013

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bamble IF, Kunstgressbane

Opparbeidelse av ny kunstgressbane, for Bamble idrettsforening.

2012

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bamble kommune VA Anlegg Kongshavn

Prosjektet omhandler rehabilitering av VA for Bamble Kommune. Prosjektet har en kostnadsramme på ca 100 000,-


2013

 
   
Høydebasseng Fikkjebakke

Totalentreprise vedr. nytt høydebasseng i Kragerø.
Oppdragsgiver er Kragerø kommune.


2011-2012

 
   
Valberg

Boring og sprengning. Pigging og sortering av kystsikringsstein for eksport. 700-1000 tonn stein taes ut årlig.

2012

   
Skien barne- og omsorgssenter

Underentreprenør for Kruse Smith. Grunnarbeider for nytt bygg og vei. Arbeidet er i full gang og skal ferdigstilles mai 2012.

2012

 
   
   
   
Norsk Spesialolje
Tankanlegg Rønningen, Rafnes

Oppdragsgiver: Norsk Spesialolje. Vi er nå godt i gang med dette oppdraget som består i opparbeidelse av industritomt for et nytt tankanlegg. Det spesielle med dette oppdraget er kravet til HMS. Ineos ligger helt ved siden av og stiller store krav til oss entreprenører. Det er strenge krav til rystelser ved sprengning, samt sikkerhet generellt. Vi har med oss en del innleide på dette oppdraget, bla. folk fra Ent. Kjell Farsjø, Vadfoss Maskin AS, Tipp-transport AS, Morten Fredriksen, Kroken Maskin AS og Øivind Fredriksen. Jobben skal ferdigstilles i august og foreløpig er fremdriften veldig bra.

2012

   
   
   
   
   
   
   
Brotorvet

Underentreprenør for Skanska, grunnarbeider for utvidelse av kjøpesenter med parkeringskjeller i fjell på 13000 m3. Verdi ca 15 millioner. Arbeidene nærmer seg ferdig, hvis man ser bort fra oppussingen. Brotorvet skal åpnes i tre deler, den første i mai, den andre i august og den tredje i oktober. Her har det vært utfordrende å jobbe, fordi det har vært veldig mange inne på liten plass. Stiller store krav til planlegging og godt samarbeid.

2012

   
   
   
Skolekryss, Feierheia Kragerø

Opparbeidelse av nytt skolekryss for Kragerø kommune

2012

 
   
Siktesøya, Bamble forpakterbolig

Siktesøya ligger i Bamble kommune rett på utsiden av Langesund. Vi jobbet for IEC hus. Grunnarbeid. Der er å rydde opp rester etter at bamblebrannvesen har brent ned den gamle forpakterboligen.vi skal deretter masseutskifte og grave for nytt bygg.vi skal også grave for nytt VA anlegg som skal kobles inn på det kommunale anlegget. Det skal også graves for nytt VA anlegg til hovedhuset på gården. Og det skal også opparbeides for nytt gårdstun og plener.

2012

   
   


Kragerø Fjordferie, Bjerketangen Borteid


Riving, boring og sprengning. Grunnarbeid og utenomhusarbeid for nytt leilighetsbygg. Byggherre: Kragerø Fjordferie ved Knut Ramberg.2012
   
 
   
 
   


IMS, Akland


Grunnarbeid for nytt industribygg.2012
   
 
   
   


Arkeologiske utgravinger

Bjørkøya og Brevikstrand.2012
   
   
   
   
   


Skagen entreprenør, Siktesøya

Jobben består av grunn -og utenomhusarbeider på Siktesøya i Porsgrunn. Byggherre: IEC hus2012
   
   
   


Jørn Pettersen, Askholmene

Grunnarbeider for hyttetomt i Kragerøskjærgården.2012
   
   
   


Fjellarbeider på Rødmyr, Skien

Oppdragsgiver Porsgrunn Pukkservice AS. Boring og sprengning av ca. 40 000 m3. Ferdig 20. februar


   
 
   
 
   


Sannidal barneskole

Oppdragsgiver Kåre Eriksen AS. Grunnarbeider for tilbygg til ventilasjonsbygg. Ferdig 20. februar


   
 
   
 
   


Kirkegaten, Kragerø

Oppdragsgiver Pettersen Bygg AS i perioden 2007-2008. Grunnarbeider for nytt leilighetsbygg. Stor vanskelighetsgrad pga. sikkerhet.


   
   


Hyttefelt Borteid

Oppdragsgiver, privat. Opparbeidelse av vei og vann, samt grunnarbeider for 4 hyttetomter, inkl. sjøledninger.


   


Volum senteret, Kjøpesenter i Sannidal

Oppdragsgiver O.G. Ottesland eiendom. Grunnarbeider utenomhus og parkeringsareal med natursteinmurer i perioden 2009-2010 og 2011.


   


Norefyl, Hydro Rafsnes

Grunnarbeider for nytt prosessanlegg i perioden 2004-2005. Stor sikkerhetsrisiko. Verdi ca. 3,6 millioner.


   


Bærøknausene I+II

Hytteprosjektet ble utført for Feltspatcompaniet i perioden 2005-2007. Verdi ca. 11 millioner. Komplett grunnarbeider med infrastruktur, smat admomstvei til 46 hytter.


   
   
   


Slåttnes stadion

Kunstgressbane til Langesund Idrettsforening.2011
   
   
   
   


Sunde barneskole

I august startet vi med arbeider for Sunde barneskole. Hovedsaklig grunnarbeider, riving og utenomhusarbeider.
Underentreprenør for Kruse Smith.2009
   
   
   


Opparbeidelse av vannbaseng i Sannidal

Dammen er 120 meter lang, 45 meter bred og 8 meter dyp på det dypeste. Arbeidene har bestått i utgraving av vannbaseng, samt av sperredam med steinplastning. I tillegg stort grøntareal og sandstrand.2010/11
   
   
   


Helle skole

Oppdraget er nå ferdigstilt. Oppdraget er gjort som underentreprise av Kruse Smith AS. Arbeidet har bestått hovedsakelig av grunn og terrengarbeider, grøfter, oppsetting av natursteinsmurer osv.

Prosjektet ble igangsatt på senvinteren/ våren 2008. Dette var i all hovedsak en videreføring av del 1, hvor OFS hadde selve grunnarbeidet. Vi viste derfor mye om fremdriften. Totalt har OFS bearbeidet 2650 m2 til bygget. Dette består i å opparbeide og fylle inntil ring murer og såler samt fyllinger av leca. Videre har vi satt opp ca 100m2 med natursteinsmurer, med stein hovedsakelig fra anleggsområdet. Dette er en krevende jobb, da man skulle etablere disse på mange plasser, hvor det var komplisert og komme til. Samarbeidet med Kruse Smith OFS har i lengere tid hatt et tett samarbeide med Kruse Smith. Dette er ett partnerskap, vi føler fungerer fint, og vi oppfatter Kruse Smith som en god og seriøs samarbeidspartner. Vår representat på er anleggsleder Per Øyvind Hoksrud.


 
   
   
   
   
   
   
   


Schønbergsvei

Her har OFS grunnarbeidene for Kilen eiendom

Arbeidene består i utsprengning og utfylling for grunnmursfundamenter. i tillegg legges det vann og avløp.


 
 


Rønholt Skole
Arbeidet går sin gang og vi er nå i sluttfasen av dette oppdraget. Jobber nå med utvidelse av fotballbanen.

Oppdraget startet våren 2008. OFS begynte å avgrave jord, røtter osv for å klaregjøre for spregning. i alt ble det gravet av ca 2000 m3 med avgravningsmasse. Deretter bgynte bore og spregningsarbeidet. området rundt arbeidssonen består i all hovedsak av skole og skoleralatert virksomhet. derfor ble spregningsarbeidet og sikkerheten rundt dette ivaretatt etter de krav forskriftene krever for slike oppgaver. I alt ble det sprengt vekk ca 4000 m3, hvorav ca 2400 m3 ble knust av underentreprenør. Disse massene skal senere benyttets til blant annet tilbakemylling og avretting for det videre arbeidet. Videre har det blitt planert ut masser til ett areal på 2400 m2. Området har bestått i mye leire med myr på toppen. Dette betyr at fundamentet må pæles. Denne delen av jobben har ikke OFS hatt ansvaret for. De 2400 m2 som er planer, har vært forarbeider for denne pælejobben. Fromannen på anlegget, Hans Petter Eckholt, sier at prosjektet har hatt bra fremdrift, og blitt gjennomført på en god måte.
Underentreprenør for Skanska.


   
 


Parkeringsplass Rimi, Helle

Denne jobben gikk ut på å fjerne masser, for opparbeidelse av ny parkeringsplass. Oppdraget var omfattende, og mesteparten av sprengingsjobben ble utført helt inntil husveggene. Jobben gikk greit, og som vi ser, så er mye fjell tatt ut. Massene, som hovedsakelig var stein, ble lastet opp med gravemaskin og befraktet vekk på bil. Oppdraget ble utført for RIMI Helle, sommeren 2004.


 


Riksveg 38 (innfartsveien mot Kragerø)

Arbeidsfellesskap sammen med Bondal og Kjell Farsjø. Underentreprenør for Mesta. Arbeidet besto i veibygging. Parsell 1. Kragerø innfartsvei 2003-2005. Oppdrag verdi ca. 20 millioner.
Bygging av jernbanekulvert i Gjerstad

Klargkøring i byggegrop. Fjerning av masser. Avretting ferdig, hjørner er satt ut, og mannskapet er klar for å heise på plass elementene.
Montering av vingemurene. Avretting av overbyggningen før sporet kan monteres. Mannskapene ble ferdig i god tid før det første toget kom, og jobben ble bra utført. Underentreprenør for Skanska.
Parkeringshuset i Løkkebakken

Det er fortiden mye å gjøre i det nye parkeringshuset!

Arbeidet som utføres for Kruse Smith, er en av de større prosjektene vi har. Arbeidet har for det meste bestått i å laste opp og transportere vekk tunellmassen, samt noe mindre grunnarbeid. Arbeidet ventes ferdig i løpet av året.


   
 


Gulodden

Hytteprosjekt Gulodden, Bærø, Kragerø Kommune.

Dette prosjektet består i grunnarbeid for hytter, 4 stk leilighetsblokker. Oppdrag for Stor Oslo Prosjekt til en verdi av ca. 9 millioner.